<
ຍິນດີຕ້ອນຮັບມາສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ - ຈີນ

ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ສານເຮັດຄວາມ ເຢັນແບບຖືກວິທີ

ເວລາອອກ:2018-08-02 22:27:04   ຄວາມເປັນມາຂອງບົດ:KPL

 ຂປລ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ  ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ  ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ-ແອເຢັນ  ທີ່ນຳໃຊ້ສານເຮັດຄວາມເຢັນ  R-32 ແບບຖືກວິທີ,  ປອດໄພ, ປະຢັດພະລັງງານ,  ເປັນມິດຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມໂລກ  ໃຫ້ກັບ ບັນດາຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ  ຈາກຮ້ານຄ້າ  ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອສະມາຄົມເຄື່ອງເຢັນ  ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ສິງຫາ 2018,  ໂດຍມີ ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມາລີຈັນ  ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ  ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມາລີຈັນ ກ່າວວ່າ:  ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້,  ແນໃສ່ ເພີ່ມຄວາມຮູ້  ແລະ ຍົກລະດັບສີມື ລວມທັງຄວາມປອດໄພ  ໃນການນຳໃຊ້ສານເຮັດຄວາມເຢັນ R-32  ໃຫ້ແກ່ບັນ ດາຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ,  ຄູ-ອາຈານ ເພື່ອນຳໄປໜູນໃຊ້  ເຂົ້າໃນສາຂາອາຊີບຂອງຕົນ  ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ທັງເປັນການພັດທະນາວຽກງານ ສາຂາອາຊີບຂອງຕົນ ໃນດ້ານການສິດສອນ  ແລະ ສ້ອມແປງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ  ແລະ ອື່ນໆ. ທັງນີ້, ຍັງເປັນໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນ  ພາຍໃຕ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ  ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນ  ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ສານເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ  ຊະນິດ HCFCs.

 ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມາລີຈັນ  ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:  ຄຽງຄູ່ກັບການຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານ ເຮັດຄວາມເຢັນຊະນິດ HCFCs ນັ້ນ  ບັນດາອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງເຢັນ  ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ພັດທະນາລະບົບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັນ  ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ  ຫລື ສານເຮັດຄວາມເຢັນ  ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນເທົ່ານັ້ນ,  ແຕ່ສານເຮັດຄວາມເຢັນຊະນິດໃໝ່ນີ້  ຍັງຕ້ອງປະຢັດພະລັງງານ  ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນ  ຂອງອຸນຫະພູມໂລກ  ທີ່ນັບມື້ນັບປ່ຽນແປງ. ສານເຮັດຄວາມເຢັນສະນິດໃໝ່  ຫລື R-32 ສາມາດຕິດໄຟ  ແລະ ຫາກມີປະລິມານຫລາຍ ແມ່ນສາມາດລະເບີດໄດ້,  ເຊິ່ງຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ  ແລະ ຊັບສິນ ຫາກບັນດາຊ່າງ  ບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ຫລື ຝຶກອົບຮົມຢ່າງຖືກວິທີ.