<
ຍິນດີຕ້ອນຮັບມາສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ - ຈີນ

ການປົກປ້ອງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ຖິ່ນກຳເນີດ

ເວລາອອກ:2018-11-13 20:00:27   ຄວາມເປັນມາຂອງບົດ:MOST

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບໂຄງການ ARISE + IOR

Deputy EUIPO (TBC) ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ການປົກປ້ອງ, ການຄຸ່ມຄອງ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ຖິ່ນກຳເນີດ” ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນ ຍາ, ກວຕ ແລະ ທ່ານ ເກຍໂກດາ ທຣີນດາເດ, ຮອງຫົວໜ້າ ໂຄງການ ARISE + IORDeputy EUIPO (TBC).

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ລົງເລິກການປຶກສາຫາລື, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ໃນວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດ ເຊັ່ນ: ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດຂອງ ສປປ ລາວ, ການນຳ ໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກວຕ ໃຫ້ກຽດ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສືບເນື່ອງ ມາຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງກ່ອນ ທີ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຫຼັກການໂດຍລວມຂອງອະນຸສັນຍາເຈນນີວາ ພາຍໃຕ້ສັນຍາລິສບອນ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນ ສາກົນ ກ່ຽວ ກັບຖິ່ນກຳເນີດທີ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການເຂົ້າເປັນພາຄີໃນອະນຸ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນ ບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນພາຄີໃນອະນຸສັນຍາເຈນນີວາແລ້ວທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ, ວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດຂອງບ້ານເຮົາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບ ສິນທາງປັນຍາເຂົ້າຊ່ວຍ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ ກໍແມ່ນເຂົ້າໄກ່ ນ້ອຍ ຈາກແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ຖິ່ນກໍາເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກສອງແຂວງດັ່ງກ່າວ ຖືໄດ້ວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຂໍຍື່ນ ຈົດທະ ບຽນຖິ່ນກຳເນີດມາແຕ່ປີ 2017.

ມາຮອດວັນທີ 13 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວຕ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງຫົວພັນ ສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າໃນມໍ່ໆນີ້ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນອີກຫຼາຍລາຍການ ທີ່ຈະຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳ ເນີດໃນ ອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ກາເຟບໍລະເວນ ຈາກ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຄື ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ; ຊາຈາກຜົ້ງສາລີ ແລະ ປາກຊ່ອງ, ຜ້າໄໝຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ ຊຶ່ງບັນດາ ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ມີທ່າແຮງສົ່ງ ອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

ຄຽງຄູ່ກັບທ່າແຮງການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ, ສປປ ລາວ ຍັງພົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຜະລິດຕະພັນທີ່ ມີເອກະລັກສະເພາະປະຈຳທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທ່າ ແຮງຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ເກືອບທຸກໆແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການພັດທະນາໃຫ້ສາມາດ ເປັນສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ້ນັ້ນແມ່ນຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບກັບການຂາດແຄນທາງ ດ້ານ ທືນຮອນ, ສຳລັບພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຖິ່ນກຳເນີດ ໃຫ້ສາມາດປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ ຕະຫຼາດຕ່າງ ປະ ເທດ ທີ່ຂາຍສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດໄດ້ລາຄາສູງ ຢູ່ຂົງ ເຂດເອີຣົບ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຫາຊ່ອງ ທາງທີ່ຈະເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການ ປົກປ້ອງສິນ ຄ້າຖິ່ນ ກຳເນີດຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອສ້າງ ຄວາມສາມາດດ້ານການແຂ່ງຂັນ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຂາຍໄດ້ຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໂຄງການ ARISE + IOR Deputy EUIPO (TBC), ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມ, ສະຖາບັນ, ກວຕ, ຜູ້ ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈຳນວນ 40 ກວ່າທ່ານ.