ຍິນດີຕ້ອນຮັບມາສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ - ຈີນ

ງານວາງສະແດງຜົນຜະລິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີກະສິກຳລະດັບສູງ ຢາງຫຼິງ ສປ ຈີນ ຄັ້ງທີ 24

ປະກາດຄວາມກ້າວຫນ້າ
ທີ່ໃຊ້ເວລາການລົງທະບຽນ:2017-09-01 ~ 2017-10-25
ທີ່ໃຊ້ເວລາ:2017-11-05 ~ 2017-11-09
 • ເບີໂທ
  0086771-2296716,008615977469206
 • ແຟ່ກ
  0086771-2799300
 • ທີ່ຢູ່ກິດຈະກໍາ
  No.1 of Exhibition hall road, Yangling Demonstration Zone, shaanxi province
 • ລາຍລະອຽດກິຈະກໍາ
 • ການຈັດການເວລາ
 • ວິທີການລົງທະບຽນແລະວິທີການຕິດຕໍ່
ລາຍລະອຽດກິຈະກໍາ


ໂດຍແມ່ນກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງກະສິກຳ, ການຊວງການຄ້າ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ຂອງ ສປ ຈີນ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແຂວງສານຊີ ຈັດງານວາງສະແດງຜົນຜະລິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີກະສິກຳລະດັບສູງ ຢາງຫຼິງ ສປ ຈີນ ຄັ້ງທີ 24 (ເອິ້ນຫຍໍ້ວ່າງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງກະສິກຳ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ  5 ຫາ 9 ພະຈິກ 2017 ທີ່ສູນສາທິດເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິກຳ ລະດັບສູງ ເມືືອງຢາງຫຼິງ ແຂວງສານຊີ ສປ ຈີນ. ເຊິ່ງຖືເອົາ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ໜຶ່ງແລວທາງຊ່ວນຍພັດດັນຄວາມທັນສະໄໝດ້ານກະສິກຳ ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງງານ, ລົງເລິກການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກໍາເຂົ້າໃນຕົວຈິງ, ປະສານຊ່ວຍ, ສີຂຽວ, ເປີດກ້ວາງ, ແບ່ງເປັນແນວຄິດພັດທະນາແບບໃໝ່, ລວມມີການຈັດເວທີຮ່ວມມືແລກປ່ຽນກະສິກຳສາກົນ, ການປຶກສາຫາລືການພັດທະນາກະສິກຳທັນສະໄໝ, ງານວາງສະແດງຂອງ ກຸ່ມພັນທະມິດ ສວນເຕັກໂນໂລຊີກະສິກຳ ລະດັບປະເທດ ແລະ ກຸ່ມພັນທະມິດສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາໝູ່ບ້ານພັດທະນາໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ການວາງສະແດງກະສິກຳທັນສະໄໝ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນມາດຖານໝາກຜົນກະສິກຳ, “ກະສິກຳສາມຢ່າງ ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການລົງທຶນໃນໂຄງການ, ການແລກປ່ຽນດ້ານເຕັກນິກ, ການເລືອກເຝັ້ນແລະມອບລາງວັນດີເດັ່ນ, ລວມເກືອບຮ້ອຍກິດຈະກຳໃນ 8 ດ້ານ. ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຕັດສິນໃຈຕັດຕັ້ງທີມງານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມອບໃຫ້ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສູນພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນຮັບຜິດຊອບປະສານໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ.