ຍິນດີຕ້ອນຮັບມາສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ - ຈີນ

ງານແລກປ່ຽນຜົນສຳເລັດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງສາກົນ ສປ ຈີນ ຄັ້ງທີ່ 19

ປະກາດຄວາມກ້າວຫນ້າ
ທີ່ໃຊ້ເວລາການລົງທະບຽນ:2017-09-01 ~ 2017-10-09
ທີ່ໃຊ້ເວລາ:2017-11-16 ~ 2017-11-21
 • ເບີໂທ
  0771-2296702 / 2296716
 • ແຟ່ກ
  0771-2799300
 • ທີ່ຢູ່ກິດຈະກໍາ
  Shen Zhen City
 • ລາຍລະອຽດກິຈະກໍາ
 • ການຈັດການເວລາ
 • ວິທີການລົງທະບຽນແລະວິທີການຕິດຕໍ່
ລາຍລະອຽດກິຈະກໍາ

ແນະນຳກິດຈະກຳ


ໂດຍແມ່ນສະຖາບັນ, ພະແນກ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ລັດຖະບານເມືອງເຊີນເຈິ້ນ ຮ່ວມກັນຈັດງານແລກປ່ຽນຜົນສຳເລັດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງສາກົນ ສປ ຈີນ ຄັ້ງທີ່ 19 (ເອິ້ນຫຍໍ້ວ່າງານແລກປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງເຊີນເຈິ້ນ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ຫາ 21 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ເມືອງເຊີນເຈິ້ນ. ງານໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືເອົາ  ສຸມໃສ່ຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກຳຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການຕອບສະໜອງ ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງງານ; ຖືເອົາວິສາຫະກິດເປັນຕົວຫຼັກ ຕາມທິດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຖືເອົາການຮ່ວມມືພັດທະນາເປັນເປົ້າໝາຍ, ສຸມໃສ່ການສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ໃນຂົງເຂດນິຄົມເຕັກໂນໂລຊີລະດັງສູງຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນໝາກຜົນ, ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ, ການລົງທຶນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ, ພັກດັນລົງເລິກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເສດຖະກິດ, ລົງເລິກການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືສາກົນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເສດຖະກິດ. ເພື່ອໂຄສະນາຜົນງານການເພີ່ມທະວີກໍ່ສ້າງນະວັດຕະກຳຂອງນິຄົມຂອງຕົນ, ເອົາອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ກົນລະຍຸດແບບໃໝ່ຂອງນິຄົມຕົນເປັນເປັນຈຸດໜັກໃນການວາງສະແດງເຖິງໝາກຜົນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜົນລະລິດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່, ຜ່ານການເຫັນດີຈາກການນຳລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງທີມງານເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້.