ຍິນດີຕ້ອນຮັບມາສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ - ຈີນ
 • ທີ່ຢູ່
  中国广西南宁市星湖路24号
 • ລະຫັດໄປສະນີ
  530300
 • ເບີໂທ
  (86)771 2799300/2799388
 • ອີເມວ
  cattc@cattc.org.cn
 • ເວັບໄຊ
  www.cattc.org.cn
 • ແຟ່ກ
   +86 771 2799 300